Tiến độ dự án FLC Quảng Bình

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN FLC QUẢNG BÌNH NGÀY 8 THÁNG 6

Khu nhà dịch vụ đã xong phần khung

Sân golf đã trồng cỏ đang được chăm sóc hàng ngày

Cổng chào vào dự án FLC Quảng Bình dã chuẩn bị hoàn thành đón khách tham quan

Đường vào dự án đi qua sân gofl đã hoàn thành

  1. CLUBHOUSE:
HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. KẾT CẤU:

– Đã thi công xong kết cấu chính.

– Đang thi công Ramp dốc, thang sảnh.

 Tiến độ thi công phần thô ngày 30.4 Ngày hoàn thành dư kiến:

– Thang bộ ngày 16/4

– Mái thang bộ và thang nâng hàng ngày 30/4

2. HOÀN THIỆN:

– Tường tầng 1: đã xây 80%.Chưa trát.

– Tường tầng 2: đã xây 30%.Chưa trát.

– Ốp lát, sơn bả, trần thạch cao: Chưa thi công.

Tiến độ thi công

– Xây trát tầng 1 ngày 23.4

– Xây trát tầng 2 ngày 10.5

– Xây trát, chống thấm, lát mái tầng áp mái ngày 10.6

– Trát hoàn thiện ngoài nhà ngày 30.5

Ngày hoàn thành dự kiến:

– Xây trát tầng 1 ngày 30/4

– Xây trát tầng 2 ngày 10/5

– Xây trát, chống thấm, lát mái tầng áp mái ngày 10/6

– Trát hoàn thiện ngoài nhà ngày 30/5

3. M&E:

Đang thi công thoát nước: Được 40%.

Đang thi công đục tường hệ thống điện nặng: Được 30%.

Các hạng mục: Điện nặng, điện nhẹ, điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy chưa thi công

– Tiến độ dư kiến 20/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30/6
4. NỘI THẤT:

Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 20/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30/6
5. HẠ TẦNG CẢNH QUAN:

Chưa thi công: Đã đủ điều kiện thi công nhưng chưa có thiết kế.

– Tiến độ dự kiến 30/06 Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
Ảnh hiện trường:

  1. MAINTENANCE:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG  TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. KẾT CẤU:

– Thi công phần thô ( Móng, cột, nền): Đạt 80%.

– Phần kết cấu mái: Chưa thi công.

– Tiến độ phần kết câu thô dư kiến 30/04

– Tiến độ phần kết câu mái dư kiến 22/05

– Ngày hoàn thành kêt cấu thô dự kiến 30/4
2. HOÀN THIỆN:

– Đang thi công xây tường: Được 20%.

– Ốp lát, sơn bả, trần thạch cao: Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
3. M&E:

– Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
4. NỘI THẤT:

– Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6
5. HẠ TẦNG CẢNH QUAN:

– Chưa thi công.

– Tiến độ dư kiến 30/06 – Ngày hoàn thành dự kiến 30.6

Ảnh hiện trường:

  1. HẠ TẦNG TUYẾN 1:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. GIAO THÔNG:

– Phát quang, bóc phong hóa: Đạt 100%

– San ủi tạo khuôn đường: Đạt 95%

– Đắp đất bờ bao K95: Đạt 65%

– Lu lèn cát K95: Đạt 65%

– Lu lèn đất K98 lớp 1: Đạt 57%

– Lu lèn đất K98 lớp 2, CPĐD loại I, CPĐD loại II, bê tông nhựa C19, bê tông nhựa C12.5: Chưa thi công

09/05/2018 09/05/2018
2. THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI:

– Chưa thi công.

   
3. M&E:

– Chưa thi công.

   
4. CÂY XANH, CẢNH QUAN
– Chưa thi công.
   

Ảnh hiện trường:

  1. HẠ TẦNG LUXCITY:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. GIAO THÔNG:

– Phát quang, bóc phong hóa: Đạt 95%

– San ủi tạo khuôn đường: Đạt 95%

– Lu lèn cát K95: Đạt 85%

– Lu lèn đất K98 lớp 1: Đạt 65%

– Lu lèn đất K98 lớp 2, CPĐD loại I, CPĐD loại II, bê tông nhựa C19, bê tông nhựa C12.5: Chưa thi công

Tiến độ hoàn thiện lớp CPĐD: 23/4/2018 Tiến độ hoàn thiện lớp CPĐD: 30/04/2018

 

2. THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI:

– Chưa thi công.

   
3. M&E:

– Chưa thi công.

   
4. CÂY XANH, CẢNH QUAN

– Chưa thi công.

   

Ảnh hiện trường:

  1. ĐÀO ĐẮP SÂN GOLF:
 HIỆN TRẠNG THI CÔNG TIẾN ĐỘ PHÊ DUYỆT NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
1. ĐÀO ĐẮP, TẠO HÌNH:

Sân A: Đã thi công xong đào đắp và tạo hình: Đạt 95%.

Sân B: Đã đào đắp đạt 40% và tạo hình thô đạt 30%.

Ngày 20/05/2018 Ngày 20/05/2018

(nếu có nhà thầu bơm hút cát , máy móc thiết bị đầy đủ theo yêu cầu ).

2. CẦU SÂN GOLF;

– Đã thi công xong phần kết cấu 15/15 cầu sân A.

– Đang thi công chân khay, xếp đá cuội chân cầu.

Ngày 15/4/2018 Ngày 15/4/2018
3. NHÀ DỪNG CHÂN:

– Nhà dừng chân 5a: Đổ xong cột.

– Nhà dừng chân 15a: Đang thi công móng.

– Phần hoàn thiện, nội thất, ME chưa thi công.

Ngày 30/6/2018 Ngày 30/6/2018
4. M&E:

– J&J đang thi công hệ thống tưới sân A.

   
5. CÂY XANH, CẢNH QUAN

– Đang thi công cây xanh theo yêu cầu của FS.

– Đang thu gom cây về vườn ươm.

   

Ảnh hiện trường:

Thi công cảnh quan:

Thi công nhà chòi:

Thi công đường Carpath:

Thi công hệ thống thoát sân golf:

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU DỰ ÁN MỚI NHẤT TỪ CĐT
 
TẢI TÀI LIỆU 0919 212 000